Accesarea www.nicomed.ro (denumit în continuare Platforma) în orice scop obligă pe oricare utilizator (denumit în continuare Vizitator) să accepte necondiționat următorii termeni și condiții . Vizitarea www.nicomed.ro implică acceptarea integrală a tuturor termenilor și a condițiilor.

 

Condiții generale de utilizare a Platformei:

 

Platforma oferă oricărui Vizitator posibilitatea de a accesa conținutul furnizat de către proprietarul (Deținătorul) drepturilor asupra www.nicomed.ro, CENTRUL MEDICAL NICOMED SRL. Acest conținut este destinat exclusiv utilizării personale. Scopul acestei Platforme este de a informa și promova activitatea și serviciile medicale prestate de către Deținător.

Comunicarea stabilită prin intermediul Platformei între Deținător și Vizitatori, precum și orice informații prezentate pe această Platformă nu sunt în niciun fel obligatorii pentru Deținător sau pentru Vizitatori. Vizitatorii care postează o întrebare pe cale electronică nu beneficiază de statutul de Pacient. Aceste comunicări vor fi considerate cereri pentru un contact direct. Oricare răspuns la orice întrebare adresată de un Vizitator al Platformei va fi considerat o invitație la comunicare directă.

Atunci când Deținătorul Platformei este implicat într-o comunicare cu Vizitatorul, este posibil ca anumite informații personale ale Vizitatorilor să fie procesate, cum ar fi în cazul unui contact direct utilizându-se formularul de e-mail de pe Platformă. Este un interes legitim ca Deținătorul Platformei să poată oferi Vizitatorilor răspunsuri adecvate și să le furnizeze informațiile solicitate. În aceste situații, Vizitatorul nu trebuie să trimită prin e-mail niciun fel de întrebări, date sau documente confidențiale personale, Vizitatorul acceptând, în egală măsură, să nu folosească Platforma pentru a transmite informații sau date personale referitoare la o terță parte.

  

Proprietate intelectuală:

 

Toate informațiile prezentate pe paginile Platformei, întregul conținut al acesteia, inclusiv conținutul în format text, sunt protejate de legislația română și internațională. Dreptul de autor asupra acestui conținut aparține în totalitate CENTRULUI MEDICAL NICOMED SRL, deoarece este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestei Platforme.

Toate materialele aflate în conținutul Platformei (incluzând, dar fără a se limita la: articole, texte, imagini, logo, mărci comerciale, web design, baze de date) sunt protejate de legile dreptului de autor.

Conținutul Platformei poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, non-comerciale. Orice utilizare a conținutului Platformei de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Deținătorului Platformei.

Nicio porțiune din conținutul Platformei nu poate fi copiată, reprodusă, preluată, transmisă, vândută, distribuită, modificată sau publicată parțial sau integral ori folosită în scopuri comerciale sub nicio formă și prin niciun mijloc.

Este strict interzisă realizarea unor creații derivate din oricare informație sau oricare serviciu publicat în conținutul Platformei, fără acordul prealabil scris al Deținătorului.

Descărcarea sau copierea materialelor specifice care sunt marcate ca fiind disponibile în acest sens este permisă.

Orice fraudă va implica răspunderea civilă și/sau penală a făptuitorului, după cum prevede legislația în vigoare.

 

Disclaimers:

 

www.nicomed.ro nu acceptă niciun fel de răspundere pentru orice pierdere, daune morale sau patrimoniale cauzate sau legate de conținut, servicii, informații sau alte materiale disponibile pe Platformă.

Din motive obiective, unele informații prezentate pe Platformă, într-un anumit moment, ar putea să fie depășite, să conțină inadvertențe ori descrieri eronate. Deținătorul nu va putea fi tras la răspundere pentru eventualele daune cauzate de astfel de neconformități.

Prezenta Platformă poate conține linkuri către site-uri web și alte resurse care nu sunt proprietatea Deținătorului și, prin urmare, acesta nu are control asupra acestor site-uri web și asupra resurselor acestora. Deținătorul nu poate fi răspunzătoar pentru disponibilitatea acestor site-uri web, nici pentru conținutul, informațiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri web. De asemenea, Deținătorul nu poate fi răspunzător pentru informațiile furnizate de terțe persoane în conținutul sau mesajele cu caracter publicitar, care ar putea exista sau la care s-ar putea face trimitere din conținutul Platformei.

Deținătorul își rezervă dreptul de a modifica în orice mod, adauga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului. Orice informație prezentată pe Platformă poate fi modificată fără o notificare prealabilă. De asemenea, Deținătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Vizitatorilor la o parte sau la întregul conținut al Platformei.

Niciunul dintre materialele aflate în conținutul Platformei nu constituie o ofertă de a contracta sau o ofertă fermă de vânzare-cumpărare sau prestare de servicii medicale.

Pentru a afla informații actuale, detaliate și complete despre serviciile medicale oferite Vizitatorilor de către Deținător, Vizitatorul trebuie să se adreseze reprezentanților acestuia telefonic, în scris sau personal, utilizând datele de contact puse la dispoziție în secțiunea de Contact .

 

Politica de cookies:

 

www.nicomed.ro respectă confidențialitatea deplină a Vizitatorilor și se angajează să fie transparent cu privire la tehnologiile de urmărire pe care le utilizează.

Platforma utilizează cookie-uri pentru a oferi Vizitatorilor o experiență îmbunătățită atunci când navighează paginile web, precum și pentru a oferi servicii orientate spre interesele Vizitatorilor.

Utilizarea cookie-urilor este un standard în industria IT și, ca atare, aproape toate site-urile web le folosesc. Scopul cookie-urilor este de a face site-urile web și aplicațiile lor să funcționeze mai eficient.

Un Internet Cookie este un fișier de dimensiuni mici, format din litere și numere, care se stochează pe computerul sau terminalul mobil al Vizitatorului de pe care acesta accesează www.nicomed.ro. Cookie-ul va fi stocat în urma solicitarii emise de server către browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Safari). Acest tip de fișier este inofensiv, nu conține programe software, viruși, malware sau spyware și nu poate accesa în niciun mod informațiile aflate pe hard disk-ul terminalului Vizitatorului. Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text care permite unui website să recunoască un browser. Durata de existență a unui cookie este determinată, iar accesarea lui poate fi făcută exclusiv de catre serverul care l-a generat.

Deși navigarea pe un site depinde de utilizarea cookie-urilor, Vizitatorul poate împiedica browserul său să accepte anumite cookie-uri. Orice browser va necesita consimțământul Vizitatorului înainte ca un nou cookie să fie plasat în acel browser. Vizitatorul are oricând opțiunea de a bloca toate modulele cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser, în meniul preferințelor de confidențialitate. Folosirea de software anti-spyware în mod constant asigura o ștergere a cookie-urilor în cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware.

Majoritatea browserelor web sunt inițial configurate pentru a accepta cookie-uri. Anumite părți ale site-urilor web nu funcționează corect sau pot fi considerabil mai lente dacă cookie-urile sunt refuzate. Refuzul total sau dezactivarea cookie-urilor poate să conducă la imposibilitatea navigării pe unele site-uri.

 

Cookie-urile pe care www.nicomed.ro le utilizează nu conțin informații care identifică personal Vizitatorii.

 

Cookie-urile utilizate pe această Platformă includ:

 

– cookie-urile strict necesare pentru acces și navigare;

Acest tip de cookie-uri este folosit pentru funcționalitatea Portalului și pentru a furniza toate serviciile pe care le oferă Portalul.

 

– cookie-uri (module cookie de performanță) pentru a urmări utilizarea Platformei;

Motivul principal pentru utilizarea acestui tip de cookie-uri este cunoașterea numărului total de Vizitatori ai Platformei și a preferințelor acestora. Acest lucru permite o mai bună înțelegere a nevoilor Vizitatorilor și oferă posibilitatea adaptării Platformei conform intereselor acestora. În general, avantajul folosirii cookie-urilor va fi resimțit de către Vizitator, acestea permițând memorarea optiunilor de navigare în Platformă, cum ar fi limba de afișare a Platformei sau memorarea numelui de utilizator și a parolei Vizitatorului.

 

Prelucrarea datelor personale /GDPR:

 

CENTRUL MEDICAL NICOMED SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. _____________ .

Deținătorul www.nicomed.ro se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate și să păstreze confidențialitatea deplină a datelor personale ale Vizitatorilor și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

www.nicomed.ro acordă o atenție deosebită procesării datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România și Uniunea Europeană, Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 /CE – GDPR.

Vizitatorii beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor personale inclusiv (dar fără a se limita la) procesare, stocare, arhivare, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa justiției.

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru însăși furnizarea serviciilor medicale solicitate Centrului Medical Nicomed. Prin simpla solicitare a Vizitatorului de a beneficia de servicii medicale, acesta își exprimă acordul expres ca datele cu caracter personal să fie preluate, prelucrate și stocate conform prevederilor legale în vigoare.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru prestarea ulterioară a serviciului medical de către Centrul Medical Nicomed.

 

Vizitatori ai Platformei:

www.nicomed.ro utilizează datele personale colectate de la Vizitatori pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul Platformei.

Această activitate de prelucrare a datelor se bazează pe interesul legitim al www.nicomed.ro de a asigura buna funcționare a Platformei și de a o îmbunătăți în mod constant.

Categoriile de date prelucrate în acest mod sunt: ora și data accesării Platformei și adresele IP utilizate de Vizitator pentru accesul acestora.

 

Abonați la Newsletter:

www.nicomed.ro utilizează detaliile Vizitatorilor pentru a furniza Vizitatorului-abonat formatul electronic al Newsletter-ului privind actualizările Platformei sau ale serviciilor medicale oferite de către Deținător care pot fi relevante pentru abonat. Această prelucrare a datelor este posibilă numai dacă Vizitatorul a subscris și a dat consimțământul său expres pentru o astfel de prelucrare. Vizitatorul poate întotdeauna să-și retragă consimțământul exprimând opțiunea de a nu mai primi Newsletter în viitor făcând click pe butonul “Dezabonare” atunci când primește comunicările electronice.

Această activitate de prelucrare a datelor se bazează pe interesul legitim al www.nicomed.ro de a informa Vizitatorii interesați cu privire la știrile relevante din domeniul de interes al Platformei.

Categoriile de date prelucrate în acest mod sunt: nume, prenume și e-mail.

 

Vizitatori care trimit o întrebare:

www.nicomed.ro utilizează datele personale colectate de la Vizitatori pentru a răspunde întrebărilor punctuale și de interes ale acestora.

Această activitate de prelucrare a datelor se bazează pe interesul legitim al  www.nicomed.ro de a răspunde Vizitatorilor interesați la întrebările lor (ex. servicii medicale oferite, disponibilități de programare, prețuri ale serviciilor și investigațiilor).

Categoriile de date prelucrate în acest mod sunt: nume, prenume și e-mail sau număr de telefon.

 

Politică de confidențialitate:

 

www.nicomed.ro se obligă să asigure confidențialitatea deplină a Vizitatorilor săi. În acest sens, nu vor fi transmise către terți niciun fel de informații cu caracter personal. www.nicomed.ro protejează confidențialitatea datelor și informațiilor personale ale Vizitatorilor și utilizează măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste informații împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

Accesul la conținutul general de pe această Platformă nu necesită furnizarea de informații personale (de exemplu, numele, data nașterii) sau detalii de contact (de exemplu adresa de e-mail, numărul de telefon).

www.nicomed.ro iși rezervă dreptul de a trimite comunicări electronice Vizitatorilor înregistrați, deoarece înregistrarea acestora în baza de date este considerată a fi un acord scris în această direcție. Legea nr. 506/2004 este astfel respectată și corespondența inițiată de www.nicomed.ro nu poate fi considerată corespondență nesolicitată.

  

Sugestii și reclamații:

 

Oricare sugestie ori reclamație referitoare la modalitatea de accesare a www.nicomed.ro vor putea fi analizate numai în baza unei adrese scrise din partea Vizitatorilor, transmisă în format electronic la adresa de e-mail dedicată ___________.

Adresa va trebui să cuprindă în mod obligatoriu datele de identificare ale persoanei (nume și prenume) și număr de telefon și adresa de e-mail. Totodată, adresa va trebui conțină o descriere a problemei sesizată care face obiectul reclamației.

După primirea reclamației, Deținătorul va furniza Vizitatorului un răspuns scris, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii reclamației, cu descrierea masurilor implementate în scopul soluționarii problemei sesizate.

În caz de sesizare a vreunei neregularități, Vizitatorul are dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) .